Behandling af store dyr

Ved behandling af kvæg, små drøvtyggere og heste tilbyder jeg:

 • Sundhedsundersøgelse og medicinsk behandling ved sygdom
 • Drægtighedsundersøgelse
 • Fødselshjælp
 • Vaccination (hest)
 • Gødningsundersøgelse for parasitter
 • Chipning
 • Afhorning/studning (kvæg)
 • Aflivning
 • Nødslagt/ slagteattest på dyr skudt på marken (som embedsdyrlæge)

Priser

Befordringsgebyr: 9,5 kr. pr. km. 

Landbesøg kvæg/får/ged
 • 477,23 kr. (ekskl. Medicin og materialer)
Landbesøg hest
 • 569,08 kr. (ekskl. Medicin og materialer)
Vaccination hest
 • (ekskl. Vaccine og materialer)
 • 1. patient: 483,44 kr. 
 • 2. patient: 359,29 kr. 
 • 3. patient og flg. 229,29 kr. 
Gødningsundersøgelse
 • 1. prøve: 236,24 kr.
 • flg. prøver: 118,13 kr. 

Alle priser er inkl. moms.

Hvis der er noget du ønsker at få en pris på, så ring, så laver jeg et prisoverslag til dig. 
Akut besøg uden for åbningstid tillægges honoraret 100%.